2022-04-14 Den 25:e maj hålls ett gratis webinarie om Camtasia ”8 tips and time-saving tricks in Camtasia”. Dela gärna denna info och bjud in era kollegor: läs mer och anmäl er här

2022-04-04 - Nu finns nya versioner (1.10.5) till Affinity programmen (Designer, Photo, Publisher) i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga.

2022-03-25 Det lingvistiska verktyget ELAN, är ett professionellt verktyg för transkribering av audio- och videodata och finns nu testat och paketerat: för Windows i Bravo och för Mac i Managed Software Center. Mer information om ELAN samt ELAN Dokumentation, manualer:

2021-12-06 Vi har nu nytt Adobe avtal och användarna kommer troligen att märka detta genom att man måste göra en ny (ut- och) inloggning var 30:e dag.

2021-11-17 - Nu finns EndNote 20.2 som även är kompatibel med macOS Big Sur i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga. Om problem med M1-chip - Tips M1-chip

2021-04-23 - Nu finns Stata 17 i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga.

2021-04-20 - Nu finns JMP 16 i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga.