2020-09-02 - Nu finns EndNote 20.1 som även är kompatibel med macOS Big Sur i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga. Om problem med M1-chip - Tips M1-chip

2021-09-01 - Nu finns nya versioner (1.10) till Affinity programmen (Designer, Photo, Publisher) i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga.

2021-04-23 - Nu finns Stata 17 i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga.

2021-04-20 - Nu finns JMP 16 i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga.

2021-02-10 - Nu finns nya koder till Stata/SE i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga.

2021-02-04 - Nu finns ClaroRead 8 för macOS i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga.

2020-12-17 - Nu finns även EndNote 20 för macOS i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga.

2020-12-01 - NVivo 2020 finns nu i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga.

2020-11-05 - EndNote 20 för Windows finns nu i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga.

2020-10-26 - Nya Atlas.ti version 9 finns nu i Nerladdningstjänsten för studenter och anställda samt i ordinarie ställe för licensansvariga. För att aktivera Atlas.ti version 9 krävs inloggning enligt instruktioner i Nerladdningstjänsten. Aktiveringskod till version 9 med ett års giltighet kommer inom kort att läggas ut i Nerladdningstjänsten. Användare uppmanas att uppgradera till version 9 eftersom vi inte kan få en ny licenskod till version 8 – enligt tillverkaren.